Đọc Truyện theo thể loại
Đọc truyện TỔNG HỢP ĐOẢN NGẮN HÀI/HE (Phần2) On-Going
38,958 lượt đọc 4,538 bình chọn Thuy2351
Đọc truyện Silent Horror||Phần2|| On-Going
1,464 lượt đọc 155 bình chọn LacNgonSen
Đọc truyện (Ngư Kết Yết) Đi tìm hạnh phúc -phần2 On-Going
1,504 lượt đọc 157 bình chọn KenLeen7
Đọc truyện [Volhar] In Servitude In The Dark ( Phần2) On-Going
588 lượt đọc 8 bình chọn Harleylove283
Đọc truyện <TRUYỆN TRANH> [Phần2] Trả Thù Trường Trung Học 2016 On-Going
66,372 lượt đọc 5,466 bình chọn Fany_Yi
Đọc truyện Đừng Chạy, Lão Sư! Full
5,178 lượt đọc 94 bình chọn tieudiephan2811
Đọc truyện Huyết tinh phong tình Full
13,536 lượt đọc 320 bình chọn tieudiephan2811
Đọc truyện VĨNH VIỄN Ở CÙNG MỘT CHỖ Full
3,923 lượt đọc 253 bình chọn tieudiephan2811
Đọc truyện  Ngã đích bạch si ca ca Full
1,424 lượt đọc 32 bình chọn tieudiephan2811
Đọc truyện Châm phong đối quyết Full
253 lượt đọc 1 bình chọn margaretphan23