Đọc Truyện theo thể loại
Đọc truyện On-Going
6,251 lượt đọc 575 bình chọn _kimtae3012_
Đọc truyện [Chuyển Ver][HopeMin] Cả Người Đều Là Bảo Full
38,281 lượt đọc 5,326 bình chọn parkjiminv95
Đọc truyện [Chuyển Ver][HopeMin] Tỏa Ái Full
34,496 lượt đọc 4,471 bình chọn parkjiminv95
Đọc truyện [Chuyển Ver][HopeMin] Hai Đứa Nhỏ Vô Tư Full
10,389 lượt đọc 1,274 bình chọn parkjiminv95
Đọc truyện [ Taehyung x You ] Xin Hãy Tha Cho Tôi , Tổng Tài !! [H] On-Going
30,946 lượt đọc 1,957 bình chọn user03514457
Đọc truyện parkjimin ❗ instagram Full
3,201 lượt đọc 271 bình chọn -hichimberry
Đọc truyện [Chuyển Ver][HopeMin] Tân Hôn Full
20,739 lượt đọc 3,004 bình chọn parkjiminv95
Đọc truyện [Chuyển Ver][HopeMin] Công Tử Biến Bại Gia Tử Full
22,377 lượt đọc 3,765 bình chọn parkjiminv95
Đọc truyện [Chuyển Ver][HopeMin] Tướng Quân Sủng Phu Full
18,615 lượt đọc 2,059 bình chọn parkjiminv95
Đọc truyện [VMIN] * Vợ ơi! anh yêu em * On-Going
22,069 lượt đọc 1,664 bình chọn ParkJimin1910
Đọc truyện [Chuyển Ver] [HopeMin] Chí Mẫn! Anh Yêu Em Full
5,402 lượt đọc 666 bình chọn parkjiminv95
Đọc truyện [Chuyển Ver][HopeMin] Mất Trí Nhớ Đừng Quậy Full
27,544 lượt đọc 5,248 bình chọn parkjiminv95