Đọc truyện List Truyện NP.

337,517 2,749Writing

LacYThu

Đọc truyện Nữ Phụ Truyền Kỳ

435,648 27,131Writing

Donquixote_Gray