Đọc Truyện theo thể loại
Đọc truyện Trên con thuyền vĩ đại On-Going
4,569 lượt đọc 235 bình chọn meoden613
Đọc truyện ngày đặc biệt Full
76 lượt đọc 6 bình chọn meoden613
Đọc truyện ( Khải Thiên ) (Hoàn ) Chạm Full
2,142 lượt đọc 86 bình chọn Dilysia1112
Đọc truyện [Hoàn] Beast is the best. Full
1,514 lượt đọc 109 bình chọn Dilysia1112
Đọc truyện [Hoàn] Forget me not - Xin đừng quên tôi Full
783 lượt đọc 17 bình chọn Dilysia1112
Đọc truyện TTCCPN On-Going
7,126 lượt đọc 39 bình chọn nice_cat1993
Đọc truyện Truyền Thuyết Chi Chủ Đích Phu Nhân On-Going
19,840 lượt đọc 887 bình chọn BaSanJK
Đọc truyện Truyền thuyết của Grand Gaia On-Going
22 lượt đọc 2 bình chọn RyuuNguyen613