Đọc Truyện theo thể loại
Đọc truyện [ Truyện Tranh ] Thời Gian Không Phụ Tình Thâm On-Going
31,712 lượt đọc 1,600 bình chọn luna11104
Đọc truyện [ TRUYỆN TRANH ] Tân Nương Của Âm Dương Giới On-Going
89,832 lượt đọc 4,725 bình chọn luna11104
Đọc truyện [ TRUYỆN TRANH ] PHÚC HẮC HỘI TRƯỞNG THỊ ĐẦU LANG On-Going
64,485 lượt đọc 3,411 bình chọn luna11104
Đọc truyện [ Truyện Tranh ] Cơ Trưởng Ngài Nhẹ Nhàng Thôi On-Going
20,405 lượt đọc 1,276 bình chọn luna11104
Đọc truyện [ Truyện Tranh ] Chọc Nhầm Thượng Thần Băng Lãnh On-Going
3,159 lượt đọc 196 bình chọn luna11104
Đọc truyện [ Truyện Tranh ] Thanh Âm Giai Điệu Phản Công On-Going
13,091 lượt đọc 867 bình chọn luna11104
Đọc truyện [ Truyện Tranh ]Tinh Luyến Chi Bá Vương Hiệp Ước On-Going
6,717 lượt đọc 381 bình chọn luna11104
Đọc truyện [ TRUYỆN TRANH ] Tiểu Hoàng Thư Và Tiểu Hoàng Thúc On-Going
25,551 lượt đọc 1,629 bình chọn luna11104
Đọc truyện ( Truyện Tranh ) 101 Phương Pháp Của Tổng Tài On-Going
27,990 lượt đọc 1,152 bình chọn luna11104
Đọc truyện [ Truyện Tranh ] Dường Như Tình Yêu Đã Đến On-Going
37,506 lượt đọc 2,214 bình chọn luna11104
Đọc truyện [ Truyện Tranh ] Trục Phong Nguyệt, Dư Quân Hỉ On-Going
13,700 lượt đọc 1,009 bình chọn luna11104
Đọc truyện ( Np- incest- Sắc) Quyến Rũ Mị Hoặc On-Going
30,530 lượt đọc 872 bình chọn luna11104
Đọc truyện [ Truyện Tranh ] Mỹ Nữ Hoàng Hậu Mệnh Không Tốt On-Going
1,091 lượt đọc 104 bình chọn luna11104