Đọc truyện #UnlimitedPride Write-a-Thon

77,866 2,353Writing

lgbtq

Đọc truyện Jerza 18+ ( fanfiction)

737,899 14,422Writing

rivenbunny

Đọc truyện Vô tâm! (Full)

11,077 536Full

eunhye2206

Đọc truyện ALL IN LOVE

1,240,555 34,324Full

Capuch1n0

Đọc truyện Xin hãy ôm em - Bắc Chi

458,047 19,254Writing

fjveel

Đọc truyện Truyện Les tổng hợp

271,582 529Writing

leechearin