Đọc Truyện theo thể loại
Đọc truyện [BH][ĐN][Tự Viết] Nghịch Động Càn Khôn On-Going
4,371 lượt đọc 678 bình chọn lac_vu_y
Đọc truyện [BH] Ta Còn Giàu Có Hơn Cả Nhà Vua - Lạc Vũ Y On-Going
102 lượt đọc 36 bình chọn lac_vu_y
Đọc truyện [GL + Tự Viết] Đợi Chờ On-Going
185 lượt đọc 38 bình chọn lac_vu_y
Đọc truyện Cửu giới • Huyễn thế lục Full
3,930 lượt đọc 13 bình chọn Lac_Vu
Đọc truyện Vưu vật quân sư Full
8,617 lượt đọc 25 bình chọn Lac_Vu
Đọc truyện Tàn khốc đích tổng tài tình nhân Full
8,265 lượt đọc 18 bình chọn Lac_Vu
Đọc truyện Mạt thế huyệt cư sinh hoạt Full
7,354 lượt đọc 49 bình chọn Lac_Vu
Đọc truyện Thú nhân chi lưu manh công Full
15,472 lượt đọc 105 bình chọn Lac_Vu
Đọc truyện Mị thế thanh liên Full
15,233 lượt đọc 38 bình chọn Lac_Vu
Đọc truyện Phượng thí thiên hạ Full
24,241 lượt đọc 161 bình chọn Lac_Vu