Đọc Truyện theo thể loại
Đọc truyện [Chuyển Ver][Kookmin] All In Love Full
47,138 lượt đọc 3,931 bình chọn Bo_Jikook
Đọc truyện [Chuyển Ver] [KookMin] Tân nương của baba Full
80,565 lượt đọc 4,376 bình chọn kkukmin
Đọc truyện [Longfic][BTS][KookMin][H] Sexy & Sweetie Baby Full
524,951 lượt đọc 41,830 bình chọn MtMin9597
Đọc truyện [KookMin] Chat Nhảm On-Going
189,862 lượt đọc 19,565 bình chọn KookMinV8
Đọc truyện [KookMin] Em 18 rồi, Tôi muốn On-Going
50,782 lượt đọc 4,010 bình chọn KookMinV8
Đọc truyện [Longfic][BTS][16+][KookMin] Hoàng Tử Bé Full
118,045 lượt đọc 12,538 bình chọn MtMin9597
Đọc truyện [BTS | Kookmin] Gwiyomi ( One Shot ) Full
16,345 lượt đọc 682 bình chọn Yuu1303
Đọc truyện [KookMin] [Edit] Lao Tù Ác Ma On-Going
33,240 lượt đọc 3,873 bình chọn -fintan
Đọc truyện [ KookMin ] Instagram... On-Going
9,627 lượt đọc 1,653 bình chọn blueskypjm
Đọc truyện [Kookmin][Longfic] Chung Một Con Đường On-Going
48,487 lượt đọc 4,946 bình chọn NhoTi2
Đọc truyện [Edit/ KookMin] Nhóc, Anh Thua Rồi! Full
73,760 lượt đọc 7,287 bình chọn Allmin-miniee
Đọc truyện [ Kookmin ] [ H ] Chàng Hầu Gái Của Tôi Full
7,892 lượt đọc 2,572 bình chọn CandyMinKook272006