Đọc Truyện theo thể loại
Đọc truyện [Chuyển Ver][Kookmin] All In Love Full
46,684 lượt đọc 3,905 bình chọn Bo_Jikook
Đọc truyện [KookMin] Chat On-Going
186,590 lượt đọc 19,321 bình chọn KookMinV8
Đọc truyện [Chuyển Ver] [KookMin] Tân nương của baba Full
80,427 lượt đọc 4,376 bình chọn kkukmin
Đọc truyện [Longfic][BTS][KookMin][H] Sexy & Sweetie Baby Full
523,881 lượt đọc 41,768 bình chọn MtMin9597
Đọc truyện [KookMin] Em 18 rồi, Tôi muốn On-Going
50,065 lượt đọc 3,968 bình chọn KookMinV8
Đọc truyện [Longfic][BTS][16+][KookMin] Hoàng Tử Bé Full
117,665 lượt đọc 12,532 bình chọn MtMin9597
Đọc truyện [BTS | Kookmin] Gwiyomi ( One Shot ) Full
16,316 lượt đọc 681 bình chọn Yuu1303
Đọc truyện [ KookMin ] Instagram... On-Going
9,400 lượt đọc 1,638 bình chọn blueskypjm
Đọc truyện [KookMin] [Edit] Lao Tù Ác Ma On-Going
32,994 lượt đọc 3,835 bình chọn -fintan
Đọc truyện [Kookmin][Longfic] Chung Một Con Đường On-Going
47,940 lượt đọc 4,898 bình chọn NhoTi2
Đọc truyện [Edit/ KookMin] Nhóc, Anh Thua Rồi! Full
73,459 lượt đọc 7,228 bình chọn Allmin-miniee
Đọc truyện [ Kookmin ] [ H ] Chàng Hầu Gái Của Tôi Full
7,436 lượt đọc 2,493 bình chọn CandyMinKook272006