Đọc Truyện theo thể loại
Đọc truyện Mr.beta, em là của tôi Full
398,154 lượt đọc 21,695 bình chọn khunglongxanh1997
Đọc truyện Cưỡng đoạt On-Going
27,177 lượt đọc 1,700 bình chọn khunglongxanh1997
Đọc truyện Tiểu Lang Full
2,043 lượt đọc 195 bình chọn khunglongxanh1997
Đọc truyện Đoản đam mỹ tổng hợp On-Going
5,109 lượt đọc 388 bình chọn khunglongxanh1997
Đọc truyện Vân Vũ On-Going
575 lượt đọc 47 bình chọn khunglongxanh1997