Đọc Truyện theo thể loại
Đọc truyện Mr.beta, em là của tôi Full
484,022 lượt đọc 25,613 bình chọn khunglongxanh1997
Đọc truyện Cưỡng đoạt On-Going
33,362 lượt đọc 1,984 bình chọn khunglongxanh1997
Đọc truyện Tiểu Lang Full
2,440 lượt đọc 225 bình chọn khunglongxanh1997
Đọc truyện Đoản đam mỹ tổng hợp On-Going
6,085 lượt đọc 475 bình chọn khunglongxanh1997
Đọc truyện Ngẫu hứng - Sưu tầm On-Going
79 lượt đọc 17 bình chọn khunglongxanh1997
Đọc truyện Vân Vũ On-Going
639 lượt đọc 50 bình chọn khunglongxanh1997
Đọc truyện Điều mà các hủ thích💟💟 On-Going
3 lượt đọc 1 bình chọn NgcTi58
Đọc truyện Tổng hợp những đoản ngôn tình On-Going
22 lượt đọc 8 bình chọn duongxanh1993
Đọc truyện Hôn nhân ép buộc On-Going
3 lượt đọc 2 bình chọn duongxanh1993
Đọc truyện Khuya vắng Sài Gòn On-Going
97 lượt đọc 7 bình chọn congthanh1997
Đọc truyện Sự trả thụ On-Going
1 lượt đọc 2 bình chọn duongxanh1993
Đọc truyện Đi qua ngày nắng!!! On-Going
10 lượt đọc 0 bình chọn Lqmanh1997