Đọc Truyện theo thể loại
Đọc truyện [✓] [NCT] [Shot] CHILL Full
24,723 lượt đọc 3,671 bình chọn kaiiserngu2910
Đọc truyện [✓] [NCT Dream] [Jeno x Jaemin] Rêve d'adolescent Full
13,161 lượt đọc 1,720 bình chọn kaiiserngu2910
Đọc truyện [✓] [NCT Dream] [Jeno x Jaemin] Teenage Dream Full
12,825 lượt đọc 1,697 bình chọn kaiiserngu2910
Đọc truyện [✓] [NCT] [Jeno & Jaemin] Hide & found Full
4,199 lượt đọc 583 bình chọn kaiiserngu2910
Đọc truyện [✓] [NCT] [Jeno | Jaemin] The veil Full
2,791 lượt đọc 521 bình chọn kaiiserngu2910
Đọc truyện [✓] [Christmas] [NCT Dream] Joyeux Noël Full
2,089 lượt đọc 367 bình chọn kaiiserngu2910
Đọc truyện [✓] [NCT] [Mark & Haechan] Hoàng huynh Full
7,901 lượt đọc 1,657 bình chọn kaiiserngu2910
Đọc truyện [✓] [NCT] [Jeno & Jaemin] Post-mortem Full
2,405 lượt đọc 478 bình chọn kaiiserngu2910