Đọc truyện [Fanfic] Antifan lại đây!

478,074 26,175Full

Linhmxx

Đọc truyện [Jungkook You] IDOL

48,406 2,033Writing

ngan_ana23

Đọc truyện Bạn Trai Là Jeon JungKook

40,892 4,305Full

QuynNhks

Đọc truyện Y.Ê.U [Jungkook]

2,868 85Full

user01435413

Đọc truyện BTS & You

252,827 17,291Writing

HnAH_061199