Đọc truyện [Longfic][TaeJin]Undefined

22,394 2,196Full

JadeDo98

Đọc truyện Tựa vào anh

12,435 756Full

Edgar110996

Đọc truyện [ BTS ] JIN X YOU

16,678 1,379Writing

Tr_Trag_Jungkook_BTS

Đọc truyện seokjin » love hurts?

30,764 1,759Full

thieenthanhh

Đọc truyện [Oneshot][NamJin] Monster

11,073 1,586Full

Shine_on_Jin

Đọc truyện d e l e t e | seokjin

1,175 233Full

miurarosie

Đọc truyện Gái Hư! Tôi yêu em

5,377 429Writing

MiinMiin2001