Đọc truyện [Longfic][TaeJin]Undefined

22,488 2,223Full

JadeDo98

Đọc truyện Tựa vào anh

12,710 762Full

Edgar110996

Đọc truyện [ BTS ] JIN X YOU

17,184 1,413Writing

Tr_Trag_Jungkook_BTS

Đọc truyện seokjin » love hurts?

30,797 1,759Full

thieenthanhh

Đọc truyện [Oneshot][NamJin] Monster

11,127 1,595Full

Shine_on_Jin

Đọc truyện d e l e t e | seokjin

1,185 233Full

miurarosie

Đọc truyện Gái Hư! Tôi yêu em

5,453 429Writing

MiinMiin2001