Đọc Truyện theo thể loại
Đọc truyện [Creepypasta] Slenderman's Proxy On-Going
138 lượt đọc 12 bình chọn babydoll28102002
Đọc truyện [ĐM] Tổng Giám Đốc, Người Ta Lại Chạy Mất Rồi - Kil On-Going
141,969 lượt đọc 6,524 bình chọn kil2811
Đọc truyện Artbook Của Capric Và Scorp On-Going
2 lượt đọc 0 bình chọn babydoll28102002
Đọc truyện moh On-Going
94 lượt đọc 0 bình chọn soul2811
Đọc truyện Nhàn On-Going
131 lượt đọc 0 bình chọn soul2811
Đọc truyện 1017 On-Going
280 lượt đọc 0 bình chọn soul2811
Đọc truyện nguyên On-Going
117 lượt đọc 0 bình chọn soul2811
Đọc truyện chốn xưa On-Going
92 lượt đọc 0 bình chọn soul2811
Đọc truyện bl On-Going
651 lượt đọc 4 bình chọn soul2811
Đọc truyện Chốn cũ YunJae On-Going
588 lượt đọc 4 bình chọn soul2811
Đọc truyện lucky lyrics On-Going
23 lượt đọc 0 bình chọn soul2811
Đọc truyện enticement yunjae On-Going
663 lượt đọc 1 bình chọn soul2811