Đọc Truyện theo thể loại
Đọc truyện Bá thiên Thiếu soái end Full
3,508 lượt đọc 6 bình chọn jbkyoreil
Đọc truyện Siêu cấp linh khí FULL Full
6,505 lượt đọc 23 bình chọn jbkyoreil
Đọc truyện Cao sơn mục trường END Full
4,528 lượt đọc 24 bình chọn jbkyoreil
Đọc truyện Tiêu dao thần y end Full
1,782 lượt đọc 7 bình chọn jbkyoreil
Đọc truyện Võng du chi Siêu Cấp Vú Em full Full
5,922 lượt đọc 21 bình chọn jbkyoreil
Đọc truyện Bá đế ma dục full Full
6,181 lượt đọc 16 bình chọn jbkyoreil
Đọc truyện Ngu nhạc thiên FULL On-Going
5,536 lượt đọc 29 bình chọn jbkyoreil
Đọc truyện Trọng sinh khắp nơi hoàng kim full On-Going
4,488 lượt đọc 24 bình chọn jbkyoreil
Đọc truyện Giản Bảo On-Going
7,690 lượt đọc 41 bình chọn jbkyoreil
Đọc truyện Bát quái lô dã phong cuồng full Full
3,234 lượt đọc 14 bình chọn jbkyoreil
Đọc truyện Mỹ Nữ Toàn Thu Chi Phong Lưu Tu Chân FULL Full
2,011 lượt đọc 4 bình chọn jbkyoreil
Đọc truyện Đào bảo Vương On-Going
4,177 lượt đọc 24 bình chọn jbkyoreil
Đọc truyện tùy thân không gian full On-Going
13,102 lượt đọc 95 bình chọn jbkyoreil
Đọc truyện Tam quốc chi Bá Vương môn đồ On-Going
4,976 lượt đọc 19 bình chọn jbkyoreil
Đọc truyện Trọng Sinh Chi Tuyệt Thế Thiên Kiêu On-Going
10,520 lượt đọc 48 bình chọn jbkyoreil