Đọc Truyện theo thể loại
Đọc truyện BTS Imagine [ H ] On-Going
91,474 lượt đọc 2,448 bình chọn ___Ditmemayziru__
Đọc truyện [ Imagine ] BTS On-Going
26,993 lượt đọc 1,562 bình chọn Jeon_Solhae
Đọc truyện IMAGINE |BTS? On-Going
701,805 lượt đọc 58,805 bình chọn Va1313
Đọc truyện BTS Imagine On-Going
40,316 lượt đọc 3,011 bình chọn goldenbakery
Đọc truyện ; IMAGINE -  BTS ; On-Going
62,110 lượt đọc 3,600 bình chọn Chang_ie
Đọc truyện [ BTS ] IMAGINE text On-Going
93,563 lượt đọc 8,775 bình chọn Zynnier_y
Đọc truyện BTS ( imagine )  part 3 Full
222,598 lượt đọc 18,834 bình chọn namjoon94_99
Đọc truyện BTS ( imagine) part 4 On-Going
66,468 lượt đọc 7,950 bình chọn namjoon94_99
Đọc truyện BTS ( imagine) Past 1 Full
242,776 lượt đọc 19,215 bình chọn namjoon94_99
Đọc truyện BTS ( Imagine)  Part 2 Full
206,128 lượt đọc 15,853 bình chọn namjoon94_99
Đọc truyện imagine | jimin | anh trai Full
354,355 lượt đọc 25,462 bình chọn jimjim305
Đọc truyện [ BTS - Imagine ] On-Going
1,206 lượt đọc 71 bình chọn NochuSweet
Đọc truyện IMAGINE EXO On-Going
9,824 lượt đọc 723 bình chọn pcy922711
Đọc truyện ♡ [ Imagine - NCT ] ♡ On-Going
5,754 lượt đọc 545 bình chọn _Min_17
Đọc truyện BTS IMAGINE ☁ My Girl 💕 On-Going
249,336 lượt đọc 17,776 bình chọn NN_TEAM_