Đọc Truyện theo thể loại
Đọc truyện [ SHORTFIC - IMAGINE ] TAEHYUNG || You ( = i) √ Full
15,580 lượt đọc 1,078 bình chọn gureumine356
Đọc truyện | JIMIN | IMAGINE - shortfic | from me to you ✅ Full
1,670 lượt đọc 207 bình chọn gureumine356
Đọc truyện |JUNGKOOK| IMAGINE| BOYFRIEND On-Going
399,739 lượt đọc 30,483 bình chọn gureumine356
Đọc truyện | Vampire! BTS | IMAGINE | BLOODMATE On-Going
6,995 lượt đọc 598 bình chọn gureumine356
Đọc truyện [IMAGINE || BTS] V || The girl next class ✅ On-Going
36,566 lượt đọc 3,169 bình chọn gureumine356
Đọc truyện | JUNGKOOK IMAGINE | Thích bạn học giỏi thì thế nào On-Going
15,913 lượt đọc 1,325 bình chọn gureumine356
Đọc truyện BTS SUGA √ you, me and her √ On-Going
1,843 lượt đọc 151 bình chọn gureumine356
Đọc truyện | • produce 101ss2 • imagine • | boyfriend squad On-Going
10,824 lượt đọc 946 bình chọn gureumine356
Đọc truyện [TAEHYUNG IMAGINE | ONESHOT ] Then there's nothing left✅ On-Going
1,067 lượt đọc 105 bình chọn gureumine356
Đọc truyện [IMA] [ iKON] Apology On-Going
794 lượt đọc 57 bình chọn gureumine356
Đọc truyện [IMAGINE] Những Ngày Như Thế... On-Going
567 lượt đọc 66 bình chọn gureumine356
Đọc truyện [Longfic - T] Nothing Like You - Orange Marmalade On-Going
526 lượt đọc 8 bình chọn gureumine356
Đọc truyện [BTS IMAGINE] [Jungkook] [SE] I love you Full
1,663 lượt đọc 82 bình chọn gureumine356
Đọc truyện [Oneshort] [Seventeen - Gyuhao] Khi Kim Mingyu ghen Full
2,923 lượt đọc 157 bình chọn gureumine356
Đọc truyện [Đoản văn] Some is true On-Going
123 lượt đọc 2 bình chọn gureumine356