Đọc Truyện theo thể loại
Đọc truyện | YP | 👑 [FIC] - GOT7 Full
38,141 lượt đọc 3,302 bình chọn imjb94
Đọc truyện [Fanfic-GOT7] 2jae -Cái tên đáng ghét nhà anh Full
52,898 lượt đọc 2,918 bình chọn thoxinhkg
Đọc truyện [Longfic-Markson]- CHỈ VÌ YÊU!!! Full
140,837 lượt đọc 9,022 bình chọn JustWang852
Đọc truyện [TwoShort- YugBam] Ghen Full
18,110 lượt đọc 1,034 bình chọn Bomie11
Đọc truyện got7 | imagine Full
2,307 lượt đọc 148 bình chọn vyinhere
Đọc truyện [YuGyeom-ShortFic] Gấu Là Đầu Gấu Full
17,706 lượt đọc 1,639 bình chọn Bomie11
Đọc truyện [GOT7] ĐOẢN VĂN Full
2,558 lượt đọc 233 bình chọn VnsBis
Đọc truyện [WRI-FIC] [ONESHOT] I HATE YOU, I LOVE YOU Full
2,252 lượt đọc 191 bình chọn ny_najin
Đọc truyện [Shortfic][YugMark] [GOT7] Shared Bed Full
6,104 lượt đọc 482 bình chọn Sylphyn
Đọc truyện [WRI-FIC | Completed] Hai Anh Là Gay Sao? Full
9,082 lượt đọc 606 bình chọn ny_najin
Đọc truyện [Edit][MarkJin] Cặp Đôi Xui Xẻo Full
5,547 lượt đọc 436 bình chọn MongDaoKieuSa
Đọc truyện [Trans-fic] [NC17] [GOT7-2Jae] 7 days to fall in love On-Going
20,192 lượt đọc 1,254 bình chọn 2JaeVN
Đọc truyện Markson/Jark |Chuyển Ver| Dã Thú On-Going
37,281 lượt đọc 2,735 bình chọn _g7946_