Đọc truyện Đại Chúa Tể FULL

790,937 4,768Full

00oxo00

Đọc truyện Đạo FULL

451,561 2,370Full

00oxo00

Đọc truyện Đại Ma Vương full

240,689 1,159Full

pykarai

Đọc truyện Đạo tình  ( full )

639,776 3,614Writing

Pinklady18

Đọc truyện La Phù FULL

144,139 807Full

00oxo00

Đọc truyện Nữ Phụ Trở Về (Full)

1,279,743 43,798Full

Trang_Iris

Đọc truyện Linh Vũ Thiên Hạ FULL

1,333,553 8,492Full

00oxo00

Đọc truyện Duyên Tới Là Anh (Full)

689,107 17,114Full

harleyquin98