Đọc Truyện theo thể loại
Đọc truyện dooset daram [ completed ] Full
257,666 lượt đọc 28,795 bình chọn eastalley
Đọc truyện day dreamers On-Going
80,232 lượt đọc 6,377 bình chọn eastalley
Đọc truyện Enchanté Full
194 lượt đọc 35 bình chọn eastalley
Đọc truyện © texting ▹ m.yoongi On-Going
86 lượt đọc 22 bình chọn eastalley
Đọc truyện Instagram Full
264 lượt đọc 29 bình chọn eastalley
Đọc truyện Lost bag 》min yoongi On-Going
1,940 lượt đọc 308 bình chọn eastalley
Đọc truyện Ảnh Creepypasta OC của nước ngoài( Drop) On-Going
37,260 lượt đọc 2,062 bình chọn Pureen04061999