Đọc Truyện theo thể loại
Đọc truyện dooset daram [ completed ] Full
271,928 lượt đọc 29,973 bình chọn eastalley
Đọc truyện day dreamers On-Going
82,976 lượt đọc 6,647 bình chọn eastalley
Đọc truyện Enchanté Full
215 lượt đọc 37 bình chọn eastalley
Đọc truyện 『 Just Feeling 』«k.taehyung» On-Going
109 lượt đọc 21 bình chọn eastalley
Đọc truyện Instagram Full
336 lượt đọc 36 bình chọn eastalley
Đọc truyện Ảnh Creepypasta OC của nước ngoài( Drop) On-Going
43,355 lượt đọc 2,403 bình chọn Pureen04061999