Đọc Truyện theo thể loại
Đọc truyện [REVIEW ĐAM MỸ HOÀN] On-Going
4,098 lượt đọc 38 bình chọn duonglamninh715
Đọc truyện [Siêu Đoản] Vẽ Bậy x Truyện Tranh Nhảm Nhí On-Going
5,701 lượt đọc 684 bình chọn duonglamninh715
Đọc truyện [LongFic KaiYuan] NHẤT NHẤT TÂM ÁI On-Going
2,323 lượt đọc 371 bình chọn duonglamninh715
Đọc truyện Gác Xếp Đường Gia 0501 On-Going
117 lượt đọc 14 bình chọn duonglamninh715
Đọc truyện trùng sinh nịnh sủng minh vương phi Full
4,304 lượt đọc 32 bình chọn ntlinh71
Đọc truyện hồng lâu một đời an vui Full
386 lượt đọc 5 bình chọn ntlinh71
Đọc truyện mau xuyên chi nam chủ đều là ta Full
16,443 lượt đọc 207 bình chọn ntlinh71
Đọc truyện hồng lâu chi ở rể Full
484 lượt đọc 2 bình chọn ntlinh71
Đọc truyện [hp] alice nhà cứu thế chủ Full
1,902 lượt đọc 43 bình chọn ntlinh71
Đọc truyện sủng hậu đường [hồng lâu] Full
662 lượt đọc 3 bình chọn ntlinh71
Đọc truyện y lộ vinh hoa Full
133 lượt đọc 2 bình chọn ntlinh71
Đọc truyện hồng lâu chi con ghẻ Full
239 lượt đọc 0 bình chọn ntlinh71