Đọc Truyện theo thể loại
Đọc truyện [DPT] [Share] Công cụ design On-Going
33,969 lượt đọc 3,798 bình chọn darkparadiseteam
Đọc truyện [DPT] [Interview] Những lời nói thật On-Going
1,909 lượt đọc 201 bình chọn darkparadiseteam
Đọc truyện [DPT] [REST] Design 2 On-Going
18,269 lượt đọc 2,371 bình chọn darkparadiseteam
Đọc truyện [DPT] [ĐÓNG] Design Bìa 1 Full
15,033 lượt đọc 2,403 bình chọn darkparadiseteam
Đọc truyện Ceridwen On-Going
2,871 lượt đọc 257 bình chọn darkparadiseteam
Đọc truyện [DPT] [2] Review On-Going
1,237 lượt đọc 140 bình chọn darkparadiseteam
Đọc truyện [DPT] [3] Design On-Going
2,143 lượt đọc 258 bình chọn darkparadiseteam
Đọc truyện [DPT] [ĐÓNG] [EVENT] 300 FOLLOW On-Going
8,392 lượt đọc 1,082 bình chọn darkparadiseteam
Đọc truyện Buôn muối lậu cùng Ghẻ On-Going
692 lượt đọc 195 bình chọn darkparadiseteam
Đọc truyện  The best choice for you On-Going
124 lượt đọc 26 bình chọn darkparadiseteam
Đọc truyện La lune et l'papillon: MELODY Full
36 lượt đọc 9 bình chọn AniseKuroyuki
Đọc truyện Thanh Xuân Như Một Giấc Mơ Full
134 lượt đọc 45 bình chọn anhthuu02
Đọc truyện dark paradise.  | aph- spaport/usuk | On-Going
930 lượt đọc 165 bình chọn petitlilac
Đọc truyện [Truyện Ngắn] Bạn Cùng Bàn Full
310 lượt đọc 60 bình chọn mynameissau_