Đọc Truyện theo thể loại
Đọc truyện [BTS x BLACKPINK] [Jungkook x Lisa] INSTAGRAM Full
346,901 lượt đọc 33,756 bình chọn danthanh941
Đọc truyện [BTS x BLACKPINK] [Jimin x Rosé] RẮC RỐI ĐÁNG YÊU Full
38,617 lượt đọc 2,932 bình chọn danthanh941
Đọc truyện [Yoongi x Lisa] [Oneshot] What love is to me Full
1,437 lượt đọc 244 bình chọn danthanh941
Đọc truyện [BTS x BLACKPINK] CHATROOM Full
34,072 lượt đọc 2,956 bình chọn danthanh941
Đọc truyện For 4030 🌸 On-Going
1,647 lượt đọc 290 bình chọn danthanh941
Đọc truyện [Jimin x Chaeyoung] Mochi yêu Pasta On-Going
5,530 lượt đọc 675 bình chọn danthanh941
Đọc truyện [Jungkook x Lisa] Thanh âm của gió On-Going
2,087 lượt đọc 307 bình chọn danthanh941
Đọc truyện [Namjoon x Jennie] [Oneshot] First time, Last time On-Going
112 lượt đọc 37 bình chọn danthanh941
Đọc truyện [BTS x BLACKPINK] INSTAGRAM 2 - Blossom of Youth On-Going
600 lượt đọc 206 bình chọn danthanh941
Đọc truyện [Taehyung x Lisa] [Twoshot] MÈO CON CỦA ANH Full
1,785 lượt đọc 185 bình chọn danthanh941
Đọc truyện [Jungkook x Lisa] The Truth On-Going
211 lượt đọc 62 bình chọn danthanh941
Đọc truyện [Jin x Jisoo] [Oneshot] Thư ký Kim, sao thế? On-Going
267 lượt đọc 70 bình chọn danthanh941