Đọc truyện [Hoàn]Trùng Sinh Chi Tô Gia

396,983 15,720Full

V_lazy

Đọc truyện Dụ đạo công thức

11,949 583Full

NMV2404

Đọc truyện CPCTTK

20,749 960Full

MegaPig1314

Đọc truyện Hoàng Bán Tiên

91,719 2,900Full

ClaireLucia

Đọc truyện Ảnh, truyện tranh yaoi

142,760 2,803Writing

nguyenkira

Đọc truyện Truyện tranh,yaoi đam mỹ

567,402 10,975Writing

Khatran0979