Đọc Truyện theo thể loại
Đọc truyện CÔ DÂU THỨ BẢY On-Going
1,009,379 lượt đọc 64,230 bình chọn cungthienyet
Đọc truyện CẬU CHỦ HẮC ÁM On-Going
207,650 lượt đọc 10,032 bình chọn cungthienyet
Đọc truyện CÔ GÁI NHỎ VÀ ANH On-Going
114,088 lượt đọc 4,892 bình chọn cungthienyet
Đọc truyện DẠY TIỂU THỤ ĐỘNG PHÒNG On-Going
38,514 lượt đọc 2,056 bình chọn cungthienyet
Đọc truyện GẢ CHO ANH On-Going
33,675 lượt đọc 1,571 bình chọn cungthienyet
Đọc truyện ĐOẢN CỦA MÌNH Se+He On-Going
11,211 lượt đọc 857 bình chọn cungthienyet
Đọc truyện Giả tạo và Dối gian On-Going
1,287 lượt đọc 109 bình chọn rubycungthienyet
Đọc truyện Mệnh kỵ sĩ (Fan facfic) On-Going
2,209 lượt đọc 57 bình chọn rubycungthienyet
Đọc truyện Khế ước Ma Cà Rồng (Vampire) Full
624 lượt đọc 56 bình chọn Nga-AnYii
Đọc truyện CHỈ LÀ EM GÁI..... Full
291 lượt đọc 27 bình chọn nhiyen1110
Đọc truyện Hòa âm lâm hỉ On-Going
45 lượt đọc 5 bình chọn rubycungthienyet