Đọc Truyện theo thể loại
Đọc truyện |btsimagine| boyfriend On-Going
21 lượt đọc 0 bình chọn reyzbler
Đọc truyện [BTS IMAGINE] I Need U Full
10,616 lượt đọc 365 bình chọn -RoseP-
Đọc truyện (H+) Ấm On-Going
51 lượt đọc 0 bình chọn beoxpds
Đọc truyện Kim Seok Jin | DESKMATE | Full
3,020 lượt đọc 321 bình chọn Kaanie_Ph
Đọc truyện ♪『BTS Imagine』♪ On-Going
380 lượt đọc 33 bình chọn _LoveRealEasy_
Đọc truyện |JUNGKOOK| IMAGINE| BOYFRIEND On-Going
400,000 lượt đọc 30,483 bình chọn gureumine356
Đọc truyện [Fanfic Girl][ Jungkook]Yêu Em Mất Rồi On-Going
43,495 lượt đọc 1,683 bình chọn Ramin0702
Đọc truyện Imagines On-Going
921 lượt đọc 165 bình chọn anhhpham109
Đọc truyện Seokjin | Tĩnh dạ Full
4,701 lượt đọc 264 bình chọn northaway
Đọc truyện [IMAGINE - Đoản] Kim TaeHyung's Lover Full
97,181 lượt đọc 7,236 bình chọn wonziro
Đọc truyện [BTS Imagine][Fanfiction] Avenir Full
21,459 lượt đọc 2,105 bình chọn dinhhien224
Đọc truyện [JIMIN] OAN GIA On-Going
8,370 lượt đọc 423 bình chọn botbts2803
Đọc truyện BTS - imaginations On-Going
754 lượt đọc 51 bình chọn readlearnwriting
Đọc truyện | JIMIN | IMAGINE - shortfic | from me to you ✅ Full
1,670 lượt đọc 207 bình chọn gureumine356