Đọc truyện Bán Thân {Jungkook BTS}

714,693 42,467Writing

DraMins

Đọc truyện 'Oắt đứt BTS sây?'

160,327 16,710Writing

WattGirlWithGlasses

Đọc truyện shit bts says| vietnamese

2,031,780 201,143Writing

annavyxkookie

Đọc truyện Funny BTS

358,892 32,071Full

MinHana136

Đọc truyện Ngàn Đời Anh Yêu Em

10,624 296Full

ThuanLe037

Đọc truyện BTS Imagine ❤

370,091 20,596Full

yuheehwang