Đọc Truyện theo thể loại
Đọc truyện Các Nàng Đáng Yêu Đối Với Ta (End/TJ) Full
13,891 lượt đọc 56 bình chọn botebeto
Đọc truyện Trò Chơi Hàn Ngu On-Going
2,060 lượt đọc 15 bình chọn botebeto
Đọc truyện Chinh Chiến Hàn Ngu (End) Full
9,281 lượt đọc 48 bình chọn botebeto
Đọc truyện Hàn Ngu Chi Nhiệm Vụ Hệ Thống (End) Full
21,184 lượt đọc 213 bình chọn botebeto
Đọc truyện Cương Thi Hàn Ngu (End) Full
7,201 lượt đọc 86 bình chọn botebeto
Đọc truyện Hàn Ngu Chi Musk (End) Full
8,674 lượt đọc 37 bình chọn botebeto
Đọc truyện Khế Ước Hàn Ngu (End) Full
5,526 lượt đọc 35 bình chọn botebeto
Đọc truyện Hàn Ngu Chi Thám Tử Lừng Danh (End) Full
2,635 lượt đọc 19 bình chọn botebeto
Đọc truyện Hàn Ngu Chi Tối Cường Thần Tượng (End) Full
9,226 lượt đọc 93 bình chọn botebeto
Đọc truyện Ngành Giải Trí Chi Thiên Tài Nhân Sinh (End) Full
8,586 lượt đọc 59 bình chọn botebeto
Đọc truyện Trọng Sinh Chi Siêu Cấp Đại Địa Chủ (End) Full
9,799 lượt đọc 61 bình chọn botebeto
Đọc truyện Siêu Cấp Siêu Sao Bóng Đá (End) Full
11,572 lượt đọc 68 bình chọn botebeto
Đọc truyện Tinh Diệu Ngành Giải Trí (End) Full
9,997 lượt đọc 86 bình chọn botebeto
Đọc truyện Hollywood Chi Vương (End) Full
12,532 lượt đọc 52 bình chọn botebeto
Đọc truyện Các Bạn Gái Cũ Hàn Quốc Của Ta (End) Full
2,026 lượt đọc 13 bình chọn botebeto