Đọc Truyện theo thể loại
Đọc truyện [BH] Có tiếng xấu bạn gái a (gl) Full
20,683 lượt đọc 203 bình chọn akito_sohma92
Đọc truyện [BH] Ta Phò mã là Alpha (gl) Full
8,084 lượt đọc 149 bình chọn akito_sohma92
Đọc truyện [BH] Cuồng quân (gl) Full
25,449 lượt đọc 279 bình chọn akito_sohma92
Đọc truyện [BH][Edit]Phu nhân, xin đi thong thả [Hoàn] Full
582,363 lượt đọc 27,485 bình chọn SiX122
Đọc truyện [BH] Học thần là ta tức phụ (gl) Full
11,845 lượt đọc 162 bình chọn akito_sohma92
Đọc truyện [BH] Chưa cưới đã mang thai (gl) Full
10,429 lượt đọc 175 bình chọn akito_sohma92
Đọc truyện [BH] Nữ thần là ta học tỷ (gl) Full
9,452 lượt đọc 153 bình chọn akito_sohma92
Đọc truyện [BH] Bạn gái của ta là sói (gl) Full
3,377 lượt đọc 33 bình chọn akito_sohma92
Đọc truyện [BH] Lão sư, tan học chớ đi (gl) Full
4,822 lượt đọc 74 bình chọn akito_sohma92
Đọc truyện [BH] Dự lạc khuynh tâm (gl) Full
2,609 lượt đọc 31 bình chọn akito_sohma92
Đọc truyện [BH] Vương phi ngự y (gl) Full
2,957 lượt đọc 15 bình chọn akito_sohma92