Đọc truyện BTS/H [IMG]

13,832 692Writing

Yuminmochi

Đọc truyện Tiệm Bánh Tráng Sữa (P1)

457,528 50,980Full

cowssi

Đọc truyện Tiệm Bánh Tráng Sữa (P2)

39,604 4,747Full

cowssi

Đọc truyện IMAGINE |BTS?

1,239,989 105,169Full

thirteennov

Đọc truyện Bangtan Fanfic Award 2018

76,679 7,194Writing

saltytea0424

Đọc truyện imagine | kth | taetae or daddy?

102,440 6,086Full

_lmlyp

Đọc truyện 「My perfect nights」BTS

28,707 2,140Full

himazari