Đọc Truyện theo thể loại
Đọc truyện [BáchHợp-Edit Hoàn] Chiết Yêu - Mộ Thành Tuyết Full
206,328 lượt đọc 11,770 bình chọn quansama
Đọc truyện [BáchHợp - EDITING] TẢNG ƯƠNG THÁC - TẢNG ƯƠNG THÁC On-Going
26,507 lượt đọc 1,187 bình chọn quansama
Đọc truyện [BHTT] Chuyện Ta Không Biết - Ninh Viễn (Hoàn) Full
9,369 lượt đọc 102 bình chọn BachHopTT
Đọc truyện [BHTT] Việt Tố Việt Ái - Hiểu Bạo (Hoàn) Full
30,186 lượt đọc 152 bình chọn BachHopTT