Đọc Truyện theo thể loại
Đọc truyện Tôi như ánh dương rạng rỡ (Cố Mạn) Full
84,539 lượt đọc 1,365 bình chọn autumnheart_
Đọc truyện Về bên anh (Tích Hòa) Full
45,780 lượt đọc 1,016 bình chọn autumnheart_
Đọc truyện Trâm (Châu Văn Văn) Full
25,248 lượt đọc 345 bình chọn autumnheart_
Đọc truyện Rất nhớ, rất nhớ anh (Mặc Bảo Phi Bảo) Full
31,156 lượt đọc 468 bình chọn autumnheart_
Đọc truyện Nghiệp Đế Vương (Mị Ngữ Giả) Full
9,826 lượt đọc 215 bình chọn autumnheart_
Đọc truyện Cũng chỉ là hạt bụi (Mộc Phù Sinh) Full
9,059 lượt đọc 161 bình chọn autumnheart_
Đọc truyện Lang Gia Bảng (Hải Yến) Full
9,320 lượt đọc 145 bình chọn autumnheart_
Đọc truyện Tình yêu thứ ba (Tự Do Hành Tẩu) Full
2,333 lượt đọc 70 bình chọn autumnheart_
Đọc truyện Hoa Thiên Cốt (Fresh Quả Quả) Full
316 lượt đọc 32 bình chọn autumnheart_
Đọc truyện Y Hương Tấn Ảnh (Mị Ngữ Giả) On-Going
1,697 lượt đọc 44 bình chọn autumnheart_