Đọc Truyện theo thể loại
Đọc truyện Phong khởi thượng lam (tự chế tác) On-Going
5,512 lượt đọc 235 bình chọn anh1256
Đọc truyện Xả ảnh các loại truyện tranh On-Going
363 lượt đọc 14 bình chọn anh1256
Đọc truyện Độc gia sủng thê P2 - Thịnh Hạ Thái Vi Full
307,855 lượt đọc 7,576 bình chọn dquynh122
Đọc truyện HOÀNG PHI ĐẶC CÔNG SỞ KIỀU TRUYỆN - Quyển 3 On-Going
29,641 lượt đọc 149 bình chọn HanasHouse
Đọc truyện Phía Cuối Con Đường Full
9 lượt đọc 0 bình chọn Nhinhixinh125
Đọc truyện Tướng công muốn hoàn lương-XK- On-Going
117 lượt đọc 24 bình chọn anhngoc125
Đọc truyện Blue shop On-Going
157 lượt đọc 6 bình chọn anh1258
Đọc truyện plps 645 647 On-Going
78 lượt đọc 1 bình chọn truongdanh125
Đọc truyện sy do phong luu 5 On-Going
296 lượt đọc 0 bình chọn truongdanh125
Đọc truyện sy do phong luu 10 On-Going
273 lượt đọc 0 bình chọn truongdanh125
Đọc truyện Si do phong luu 9 On-Going
247 lượt đọc 0 bình chọn truongdanh125
Đọc truyện sy do phong luu 12 On-Going
351 lượt đọc 0 bình chọn truongdanh125