Đọc Truyện theo thể loại
Đọc truyện Inazuma Eleven Full
11,169 lượt đọc 762 bình chọn _Yuu_Otakashi_
Đọc truyện My Music Full
3,880 lượt đọc 649 bình chọn _Yuu_Otakashi_
Đọc truyện [ Close ] Yuu Shop: Nhận Tìm Ảnh On-Going
13,539 lượt đọc 2,234 bình chọn _Yuu_Otakashi_
Đọc truyện My Ugly Artbook On-Going
791 lượt đọc 247 bình chọn _Yuu_Otakashi_
Đọc truyện [ Sưu Tầm ] My Collections On-Going
560 lượt đọc 171 bình chọn _Yuu_Otakashi_
Đọc truyện Tổng Hợp Những Mẫu Chuyện Ngắn On-Going
22 lượt đọc 4 bình chọn _Yuu_Otakashi_