Đọc Truyện theo thể loại
Đọc truyện [ BTS ] IMAGINE text On-Going
99,597 lượt đọc 9,047 bình chọn Zynnier_y
Đọc truyện [ imagine ] [ Hoàn ] { jm } Chồng Tôi Là Park MeoMeo Full
44,033 lượt đọc 2,414 bình chọn Zynnier_y
Đọc truyện l IMAGINE l [ BTS/ Suga ] [ 17+ ] Sugar Free On-Going
95,485 lượt đọc 6,808 bình chọn Zynnier_y
Đọc truyện l BTS l [ 18+ ] MESSENGER On-Going
48,068 lượt đọc 2,055 bình chọn Zynnier_y
Đọc truyện [ Daniel x Fan ] Anh... Là Ma Cà Rồng On-Going
10,956 lượt đọc 734 bình chọn Zynnier_y
Đọc truyện | DROP | [ TRANS ] [ IMAGINE ] [ 18+ ] jkk HAVE SEX On-Going
26,803 lượt đọc 838 bình chọn Zynnier_y
Đọc truyện l KPOP l Playlist 14 Sad On-Going
10,221 lượt đọc 583 bình chọn Zynnier_y
Đọc truyện l JBJ l [IMAGINE] Em là của anh! Joyful On-Going
854 lượt đọc 134 bình chọn Zynnier_y
Đọc truyện [ BTS ] 50 Câu Chuyện Cười On-Going
1,942 lượt đọc 163 bình chọn Zynnier_y
Đọc truyện BANGTAN STYLE On-Going
1,360 lượt đọc 87 bình chọn Zynnier_y
Đọc truyện Blog Zynnier ? On-Going
8,007 lượt đọc 555 bình chọn Zynnier_y
Đọc truyện | seoksoo | instagram | Full
2,052 lượt đọc 306 bình chọn __jiji__