Đọc Truyện theo thể loại
Đọc truyện [ Fanfic BTS ] Tình yêu tội lỗi On-Going
249 lượt đọc 32 bình chọn Yoonginaes2
Đọc truyện Tu chân vô tình nữ xứng On-Going
12 lượt đọc 1 bình chọn Yoonginaes2
Đọc truyện [ fanfic BTS & Red velvet ] Vũ khúc On-Going
9 lượt đọc 1 bình chọn Yoonginaes2
Đọc truyện |Completed| Sweet Stories 1 Full
393,985 lượt đọc 34,124 bình chọn Maknaeteam
Đọc truyện imagine 방탄 - text On-Going
120,929 lượt đọc 11,533 bình chọn jeonsonbaby
Đọc truyện who's your bff? | bts x you ✖️ Full
28,317 lượt đọc 3,165 bình chọn -vievie
Đọc truyện i am crazy thinking about you. On-Going
18,903 lượt đọc 4,698 bình chọn jimblees
Đọc truyện |Imagine| Sweet Stories 2 On-Going
18,123 lượt đọc 1,573 bình chọn Maknaeteam
Đọc truyện [Reup] [MinJin] [YoonJin] Save Me Full
1,019 lượt đọc 34 bình chọn dulciena_
Đọc truyện [Imagine]WannaOneBTS_YOU On-Going
45,001 lượt đọc 4,607 bình chọn LiJi_Min_9705
Đọc truyện BTS Lover Full
18,066 lượt đọc 906 bình chọn -_Callmebae_-
Đọc truyện White |MYG| Full
18,847 lượt đọc 1,504 bình chọn Maknaeteam
Đọc truyện 《SAVE ME》 Full
20,187 lượt đọc 2,382 bình chọn Fishminie
Đọc truyện kooktae Full
11,844 lượt đọc 1,027 bình chọn Hongpookie