Đọc Truyện theo thể loại
Đọc truyện [FF- JungKook&girl] Trái Đất thứ 2 On-Going
50,072 lượt đọc 4,589 bình chọn YiJang_181220
Đọc truyện Khi BTS làm bố On-Going
23,132 lượt đọc 1,931 bình chọn YiJang_181220
Đọc truyện [H-JungKook&girl] Có con với tổng tài On-Going
97,759 lượt đọc 9,825 bình chọn YiJang_181220
Đọc truyện [FF-JungKook&fan] Là tình cờ hay  định mệnh On-Going
193,386 lượt đọc 17,330 bình chọn YiJang_181220
Đọc truyện [H-JHope&girl] Anh trai! Làm chồng em nhé On-Going
19,398 lượt đọc 1,872 bình chọn YiJang_181220
Đọc truyện [FF BTS] BTS and you (16+) (18+) On-Going
44,428 lượt đọc 1,986 bình chọn YiJang_181220
Đọc truyện [FF-Jimin&fan] Bên anh đến cuối đời On-Going
7,801 lượt đọc 572 bình chọn YiJang_181220
Đọc truyện [FF-Jin&fan] Ở trọ trong tim anh On-Going
4,950 lượt đọc 511 bình chọn YiJang_181220
Đọc truyện [FF-NamJoon&girl] Giết anh lần nữa On-Going
5,105 lượt đọc 474 bình chọn YiJang_181220
Đọc truyện [Dairy] Nhật ký gửi đến anh-Bangtanboys On-Going
621 lượt đọc 68 bình chọn YiJang_181220