Đọc Truyện theo thể loại
Đọc truyện Anh họ - Chồng yêu vô sỉ On-Going
90,861 lượt đọc 2,239 bình chọn Vykhanh1235
Đọc truyện Đoản H và các loại đoản lạc trôi On-Going
11,095 lượt đọc 458 bình chọn Vykhanh1235
Đọc truyện Cô giáo khó tính - Em là của tôi On-Going
3,137 lượt đọc 136 bình chọn Vykhanh1235
Đọc truyện Đoản : * Cô vợ ngang bướng của tổng tài * On-Going
9,064 lượt đọc 222 bình chọn Vykhanh1235
Đọc truyện Độc gia sủng thê P2 - Thịnh Hạ Thái Vi Full
330,583 lượt đọc 7,675 bình chọn dquynh122
Đọc truyện [ Truyện ngắn ] Yêu On-Going
37 lượt đọc 1 bình chọn BuXinh12355
Đọc truyện Chí Khí Anh Hùng On-Going
7,302 lượt đọc 10 bình chọn linh1235
Đọc truyện Tự Tình On-Going
352 lượt đọc 0 bình chọn linh1235
Đọc truyện Từ ấy - Tố Hữu On-Going
408 lượt đọc 3 bình chọn linh1235
Đọc truyện Tự Tình 2 On-Going
1,407 lượt đọc 1 bình chọn linh1235
Đọc truyện Câu Cá Mùa Thu On-Going
845 lượt đọc 1 bình chọn linh1235
Đọc truyện Độc Tiểu Thanh Ky On-Going
688 lượt đọc 4 bình chọn linh1235