Đọc Truyện theo thể loại
Đọc truyện [Full] Mày Không Đi Anh Vác Mày Đi - Vân Jibi Full
1,951,163 lượt đọc 97,289 bình chọn VanJibi
Đọc truyện Hết giận thì yêu thôi - Vân Jibi On-Going
48,148 lượt đọc 3,652 bình chọn VanJibi
Đọc truyện Linh Tinh Full
6,508 lượt đọc 699 bình chọn VanJibi
Đọc truyện Lỡ Thương On-Going
2,168 lượt đọc 138 bình chọn VanJibi
Đọc truyện Viết cho những ngày đã qua On-Going
5,176 lượt đọc 191 bình chọn VanJibi
Đọc truyện Anh sẽ yêu em mãi chứ? - Vân Jibi Full
3,078 lượt đọc 285 bình chọn VanJibi
Đọc truyện Trách Nhiệm - Vân Jibi Full
3,918 lượt đọc 427 bình chọn VanJibi
Đọc truyện Buông - Vân Jibi Full
4,722 lượt đọc 408 bình chọn VanJibi
Đọc truyện « vmin » one more time. Full
28,932 lượt đọc 2,791 bình chọn -jibootyie
Đọc truyện « vmin » instagram - ulzzang boys. On-Going
20,299 lượt đọc 3,393 bình chọn -jibootyie
Đọc truyện Em vẫn còn nhỏ On-Going
2,394 lượt đọc 217 bình chọn user41346796
Đọc truyện Thương con nhỏ cùng bàn! On-Going
143 lượt đọc 8 bình chọn Yanua1505
Đọc truyện « kookmin » relationship. On-Going
105 lượt đọc 43 bình chọn -jibootyie
Đọc truyện Ảnh boy love On-Going
90 lượt đọc 13 bình chọn aksujibeta