Đọc Truyện theo thể loại
Đọc truyện TRUYỆN TRANH - Không muốn gả cho tổng giám đốc nam bộc! On-Going
1,568,102 lượt đọc 49,563 bình chọn Twinsyl
Đọc truyện CHÚ À! ĐỪNG NÊN THẾ! - Trần Mạc Tranh - QUYỂN 1 Full
730,540 lượt đọc 21,045 bình chọn Twinsyl
Đọc truyện TRUYỆN TRANH - Nghe hương biết vợ yêu! On-Going
780,542 lượt đọc 21,855 bình chọn Twinsyl
Đọc truyện [TRUYỆN TRANH] Thiên Niên Nhân Duyên Nhất Tuyến Khiên On-Going
230,395 lượt đọc 11,617 bình chọn Twinsyl
Đọc truyện CHÚ À! ĐỪNG NÊN THẾ! - Trần Mạc Tranh - QUYỂN 4 Full
161,580 lượt đọc 7,365 bình chọn Twinsyl
Đọc truyện [Truyện Tranh] MA VƯƠNG LÃO CÔNG KHIẾM ĐIỀU GIÁO On-Going
357,321 lượt đọc 14,375 bình chọn Twinsyl
Đọc truyện CHÚ À! ĐỪNG NÊN THẾ! - Trần Mạc Tranh - QUYỂN 2 Full
270,027 lượt đọc 8,522 bình chọn Twinsyl
Đọc truyện CHÚ À! ĐỪNG NÊN THẾ! - Trần Mạc Tranh - QUYỂN 3 Full
222,192 lượt đọc 9,354 bình chọn Twinsyl
Đọc truyện TRUYỆN TRANH - Bá đạo trung khuyển tìm ái ký On-Going
175,078 lượt đọc 6,557 bình chọn Twinsyl
Đọc truyện VỢ TRƯỚC MUỐN TÁI HÔN - Lâm Hy On-Going
39,671 lượt đọc 2,413 bình chọn Twinsyl
Đọc truyện LỖI ĐỊNH MỆNH - Anna Ryeo On-Going
670 lượt đọc 86 bình chọn Twinsyl