Đọc Truyện theo thể loại
Đọc truyện  ÔNG XÃ CHUẨN SÓI CA QUYỂN 2 Nguyên Tác : 宠宠欲恋 On-Going
1,206,817 lượt đọc 56,039 bình chọn TueNghiAn
Đọc truyện Ông Xã Chuẩn Sói Ca [TueNghiAn] {VRosé} On-Going
965 lượt đọc 43 bình chọn MabMab1
Đọc truyện YÊU VẠN NĂM , HẬN VẠN KIẾP   (TỰ VIẾT ) On-Going
4,958 lượt đọc 87 bình chọn TueNghiAn
Đọc truyện Kiếp sau chúng ta sẽ lại là phu thê !!! Full
12,026 lượt đọc 646 bình chọn TueNghiAn
Đọc truyện  [ GIỌT YÊU ] :Vợ yêu , theo anh về nhà ! [Tự Viết] On-Going
105,993 lượt đọc 8,785 bình chọn TueNghiAn
Đọc truyện YÊU VẠN NĂM HẬN VẠN KIẾP On-Going
234 lượt đọc 34 bình chọn TueNghiAn
Đọc truyện Anh có cảm thấy là em yêu anh không? On-Going
50 lượt đọc 5 bình chọn user29307142
Đọc truyện Tranh Tự Vẽ On-Going
379 lượt đọc 26 bình chọn AmDaHongTran
Đọc truyện Bá Chủ Hắc Bang Cưng Chiều Vợ Yêu On-Going
97,936 lượt đọc 3,274 bình chọn DiepManNhu
Đọc truyện Tổng tài rất phúc hắc - Hi Nguyệt công tử Full
274,747 lượt đọc 10,717 bình chọn yonteuk
Đọc truyện Sủng Sủng Dục Luyến ( Ông xã chuẩn sói ca) On-Going
481 lượt đọc 4 bình chọn 11thsb
Đọc truyện Quỷ Y Quận Vương Phi Full
1,187,672 lượt đọc 23,135 bình chọn PhonggLinh
Đọc truyện Ý Dâm Vạn Tuế On-Going
83,621 lượt đọc 163 bình chọn ZzNguyenTieuzZ
Đọc truyện ÔNG XÃ CUỒNG HÔN On-Going
58,049 lượt đọc 3,660 bình chọn Mogiatue