Đọc Truyện theo thể loại
Đọc truyện Làm Dâu Nhà Giàu- Phần 1  [T.O.P-Krystal] Full
37,864 lượt đọc 1,620 bình chọn Topstalcouple
Đọc truyện ✈Em Là Tất Cả (T.O.P-KRYSTAL) [17+] Full
41,890 lượt đọc 1,572 bình chọn Topstalcouple
Đọc truyện Lời Chia tay, ngày 1 tháng 4 [T.O.P - KRYSTAL ] Full
3,678 lượt đọc 208 bình chọn Topstalcouple
Đọc truyện Dưới Ánh Mặt Trời [TOPSTAL] Full
14,358 lượt đọc 1,117 bình chọn Topstalcouple
Đọc truyện Làm Dâu Nhà Giàu - Phần 2 [BIGBANG-F(x)] Full
18,600 lượt đọc 87 bình chọn Topstalcouple
Đọc truyện Catch Me If You Can  [T.O.P ♥ KRYSTAL ] On-Going
11,691 lượt đọc 779 bình chọn Topstalcouple
Đọc truyện My Lovely Gumiho [KRYSTAL &T.O.P ] On-Going
2,211 lượt đọc 151 bình chọn Topstalcouple
Đọc truyện Scandal [GD-TAEYEON-BAEKHYUN-CL] On-Going
5,192 lượt đọc 313 bình chọn Topstalcouple
Đọc truyện ❎The Wrong Good Bye [T.o.p & KRYSTAL ] On-Going
1,971 lượt đọc 75 bình chọn Topstalcouple
Đọc truyện Mỗi Ngày Một Mẩu Chuyện Về TOPSTAL On-Going
5,082 lượt đọc 307 bình chọn Topstalcouple
Đọc truyện [SHORTFIC] Không Thể Dừng Lại [Topstal] Full
1,048 lượt đọc 72 bình chọn TaeTung