Đọc Truyện theo thể loại
Đọc truyện My Own GOT7 - Verse 2 On-Going
8,039 lượt đọc 1,173 bình chọn Tiro_bear_
Đọc truyện [Hoàn]Pisces - Song Ngư Full
2,592 lượt đọc 224 bình chọn Tiro_bear_
Đọc truyện My own GOT7 On-Going
337,318 lượt đọc 25,980 bình chọn Tiro_bear_
Đọc truyện |KookMin||pjm+jjk||shortfic|:sweetheart On-Going
40 lượt đọc 3 bình chọn minmon119