Đọc Truyện theo thể loại
Đọc truyện |Vkook|[Chuyển Ver] Tân Hôn Full
71,593 lượt đọc 7,485 bình chọn Teddy_N
Đọc truyện [Vkook Ver] Lấy nhầm tổng tài lãnh khốc On-Going
88,997 lượt đọc 9,144 bình chọn Teddy_N
Đọc truyện [Vkook/chuyển ver][H] Cưỡng chế Yêu On-Going
55,952 lượt đọc 4,520 bình chọn Teddy_N
Đọc truyện [Chuyển ver]|Vkook| Thích anh Full
49,980 lượt đọc 5,929 bình chọn Teddy_N
Đọc truyện [Vkook ver/Shortfic] Bánh trung thu nhân thịt Full
26,553 lượt đọc 2,853 bình chọn Teddy_N
Đọc truyện [Vkook Ver]|Ngược|Tên của em, họ của anh Full
32,239 lượt đọc 3,174 bình chọn Teddy_N
Đọc truyện [Vkook ver ] Tổng Tài Nguợc Đãi Phu Nhân On-Going
69,338 lượt đọc 4,737 bình chọn Teddy_N
Đọc truyện [H văn] Vkook Ver-  Xa nhất là bên cạnh On-Going
81,552 lượt đọc 8,773 bình chọn Teddy_N
Đọc truyện |ABO| ||Vkook ver| Hôn luyến On-Going
83,317 lượt đọc 9,547 bình chọn Teddy_N
Đọc truyện |Vkook Ver| |Ngược|Đứa Con Bị Từ Chối On-Going
148,680 lượt đọc 14,209 bình chọn Teddy_N
Đọc truyện |Vkook Ver| Lừa dối Full
4,221 lượt đọc 383 bình chọn Teddy_N
Đọc truyện [VKook ver] Lấy Nhầm Tổng Tài Lãnh Khốc Full
67,059 lượt đọc 7,048 bình chọn Heelazy
Đọc truyện Pink | 2U | Teddy_W On-Going
269 lượt đọc 2 bình chọn Leevantinh
Đọc truyện Nhớ, . . . để quên! (Full) Full
5,645 lượt đọc 78 bình chọn Melody_Nariayumi