Đọc Truyện theo thể loại
Đọc truyện Phù Dung Cốc [MinShua I Shortfic] On-Going
1,511 lượt đọc 185 bình chọn SoobyAries
Đọc truyện Fading Starlight [SEVENTEEN] On-Going
1,323 lượt đọc 149 bình chọn SoobyAries
Đọc truyện Ngày còn trẻ đã yêu một ánh đèn sân khấu On-Going
665 lượt đọc 92 bình chọn SoobyAries
Đọc truyện YOLO [MinShua | Oneshot] Full
518 lượt đọc 45 bình chọn SoobyAries
Đọc truyện Địa Ngục Trắng [MinShua | Oneshot] Full
421 lượt đọc 44 bình chọn SoobyAries
Đọc truyện Thanh Thuần [MinShua I oneshot] Full
745 lượt đọc 59 bình chọn SoobyAries
Đọc truyện Drift Away [MinShua I Oneshot] Full
508 lượt đọc 42 bình chọn SoobyAries
Đọc truyện Chocolate [MinShua I Oneshot] Full
377 lượt đọc 33 bình chọn SoobyAries