Đọc Truyện theo thể loại
Đọc truyện [SHORTFIC] TAENY - MẸ ƠI CỐ LÊN! Full
119,065 lượt đọc 5,379 bình chọn PracticalVirgo
Đọc truyện [SERIES DRABBLES - TAENY] - LIKE, LOVE, HAHA, WOW, SAD. On-Going
389,456 lượt đọc 62,083 bình chọn PracticalVirgo
Đọc truyện [SHORTFIC] TAENY - CƯỠNG TÌNH Full
138,988 lượt đọc 3,892 bình chọn PracticalVirgo
Đọc truyện [SHORTFIC] TAENY - KIM TỔNG ĐẾN RỒI Full
70,543 lượt đọc 2,549 bình chọn PracticalVirgo
Đọc truyện [SHORTFIC] TAENY - MÀU TÍNH Full
59,812 lượt đọc 3,582 bình chọn PracticalVirgo
Đọc truyện [THREESHOT] TAENY - TÀ LỎN TÌNH YÊU Full
28,175 lượt đọc 1,944 bình chọn PracticalVirgo
Đọc truyện [SHORTFIC] TAENY - TÁM MƯƠI KÍ TÌNH YÊU On-Going
92,850 lượt đọc 4,435 bình chọn PracticalVirgo
Đọc truyện [LONGFIC] TAENY - ENAMORARSE On-Going
151,832 lượt đọc 13,130 bình chọn PracticalVirgo
Đọc truyện [SHORTFIC] TAENY - DOKIDOKI. On-Going
55,258 lượt đọc 5,149 bình chọn PracticalVirgo
Đọc truyện [ONESHOT] TAENY - SUGAR MAMA On-Going
33,948 lượt đọc 2,015 bình chọn PracticalVirgo
Đọc truyện [SHORTFIC] TAENY - HOA LẠC HOA KHAI. On-Going
42,854 lượt đọc 5,432 bình chọn PracticalVirgo
Đọc truyện [LONGFIC] TAENY - KOMOREBI On-Going
39,628 lượt đọc 5,451 bình chọn PracticalVirgo
Đọc truyện [ONESHOT] TAENY - WHISPER Full
9,234 lượt đọc 421 bình chọn PracticalVirgo
Đọc truyện [ONESHOT] TAENY - MY PROFESSOR Full
15,257 lượt đọc 662 bình chọn PracticalVirgo