Đọc Truyện theo thể loại
Đọc truyện Trọng Sinh Chi Huynh Đệ Tình Thâm On-Going
140,759 lượt đọc 6,002 bình chọn PhongLm7
Đọc truyện Tai họa thành nạn yêu thành hoạ - Ân Cố On-Going
36,402 lượt đọc 1,578 bình chọn PhongLm7
Đọc truyện Tiên Liêu Vi Kính - Thanh Đoan On-Going
5,985 lượt đọc 354 bình chọn PhongLm7
Đọc truyện Hí quỷ - Niệm Tiểu Duệ On-Going
22,033 lượt đọc 469 bình chọn PhongLm7
Đọc truyện [EXO-CHANBAEK] Bỉ ngạn hoa On-Going
2,736 lượt đọc 131 bình chọn PhongLm7
Đọc truyện (fic chanbaek) Bup be muppet On-Going
491 lượt đọc 18 bình chọn PhongLm7
Đọc truyện Hạ Tân Lang - Công Tử Hoan HỈ On-Going
8,587 lượt đọc 95 bình chọn PhongLm7
Đọc truyện Cuộc sống mới On-Going
14,417 lượt đọc 801 bình chọn DngLmPhong
Đọc truyện Lời nói dối ngọt ngào On-Going
1,726 lượt đọc 117 bình chọn DngLmPhong
Đọc truyện Hoàng Châu Thịnh Thế On-Going
10,546 lượt đọc 862 bình chọn BoMuTngLm
Đọc truyện [kuroshitsuji fic] Full
9,028 lượt đọc 365 bình chọn TrngLm
Đọc truyện Trả test Full
126 lượt đọc 8 bình chọn -ToruD
Đọc truyện [WenGa] Trà Nguội Full
1,491 lượt đọc 183 bình chọn HaUyen216