Đọc Truyện theo thể loại
Đọc truyện Ta xuyên vào fairy tail [Đn Fairy Tail, Np] On-Going
6,274 lượt đọc 264 bình chọn PhiNhungLm
Đọc truyện nếu // winkdaeng Full
1,003 lượt đọc 97 bình chọn -starsmoon
Đọc truyện Trả test Full
126 lượt đọc 8 bình chọn -ToruD
Đọc truyện [kuroshitsuji fic] Full
9,028 lượt đọc 365 bình chọn TrngLm
Đọc truyện Trọng Sinh Chi Huynh Đệ Tình Thâm On-Going
140,759 lượt đọc 6,002 bình chọn PhongLm7
Đọc truyện Tiên Liêu Vi Kính - Thanh Đoan On-Going
5,985 lượt đọc 354 bình chọn PhongLm7
Đọc truyện FOXS WANNA DO | AGLM design team present; On-Going
1,351 lượt đọc 102 bình chọn AGLMCompany
Đọc truyện BTS and You ( H ) On-Going
117,683 lượt đọc 6,519 bình chọn Nglmnhi
Đọc truyện [WenGa] Trà Nguội Full
1,491 lượt đọc 183 bình chọn HaUyen216
Đọc truyện vjoyrene - em, anh và chị ấy On-Going
2,149 lượt đọc 240 bình chọn alwayspha