Đọc Truyện theo thể loại
Đọc truyện (BTS MinGa-Short fic)Grape Juice Full
12,115 lượt đọc 1,039 bình chọn BinCon
Đọc truyện [Manga-Sub] 1x1/2 On-Going
14,423 lượt đọc 931 bình chọn Tougo_Dojoki
Đọc truyện Khế ước Ma Cà Rồng (Vampire) Full
620 lượt đọc 56 bình chọn Nga-AnYii
Đọc truyện Sa Ngã- HQ!! Fanfic On-Going
16 lượt đọc 0 bình chọn hoa016580
Đọc truyện Creepypasta Oc: Thiên thần sa ngã-Sallyna On-Going
57 lượt đọc 5 bình chọn -May-trolling-
Đọc truyện ❝ seagullman ❞✔️ Full
67,818 lượt đọc 4,869 bình chọn bangjanga-
Đọc truyện Số phận nghiệt ngã- Yue Nguyen On-Going
656 lượt đọc 10 bình chọn ChiSuxi
Đọc truyện ❝ for my girl ❞✔️ Full
165 lượt đọc 18 bình chọn bangjanga-
Đọc truyện dreamygirl.tolazes✔️ Full
699 lượt đọc 94 bình chọn bangjanga-
Đọc truyện Sửu thiên nga Full
7,848 lượt đọc 166 bình chọn Haruharu_VIP