Đọc Truyện theo thể loại
Đọc truyện [BTS]Nhường tớ thì cậu chết à? Full
1,373,097 lượt đọc 152,797 bình chọn MeooAka99
Đọc truyện [BTS][VKook] Butterfly Full
1,293,190 lượt đọc 126,305 bình chọn MeooAka99
Đọc truyện [BTS][VKook] Heart Attack Full
601,728 lượt đọc 52,642 bình chọn MeooAka99
Đọc truyện [BTS] Trọn đời dung túng On-Going
785,269 lượt đọc 103,184 bình chọn MeooAka99
Đọc truyện [BTS]Hãy hôn anh khi... Thèm thuốc Full
54,786 lượt đọc 6,167 bình chọn MeooAka99
Đọc truyện [VKook][BTS]Đơn giản. Full
27,968 lượt đọc 3,038 bình chọn MeooAka99
Đọc truyện [EXO][BTS] Midnight[VKookMin][HunHan][ChanBaek] Full
164,270 lượt đọc 16,189 bình chọn MeooAka99
Đọc truyện [BTS][EXO] Lời nguyền. On-Going
236,128 lượt đọc 29,970 bình chọn MeooAka99
Đọc truyện [BTS]Gia đình kiểu mới. Full
580,127 lượt đọc 61,069 bình chọn MeooAka99
Đọc truyện [VKook][BTS] Vô tri. Full
28,862 lượt đọc 3,297 bình chọn MeooAka99
Đọc truyện [BTS]Bố hay ông hàng xóm? On-Going
59,977 lượt đọc 8,629 bình chọn MeooAka99
Đọc truyện [BTS] BTS tại MMc On-Going
74,016 lượt đọc 9,519 bình chọn MeooAka99
Đọc truyện [OneShot][VKook]Bên em thôi, đừng thêm ai. Full
13,570 lượt đọc 1,016 bình chọn MeooAka99