Đọc Truyện theo thể loại
Đọc truyện [Truyện tranh] Thuần tình nha đầu hoả lạt lạt On-Going
1,506,741 lượt đọc 45,775 bình chọn MPExoL
Đọc truyện [Truyện tranh] Chỉ Nhiễm Thành Hôn On-Going
998,822 lượt đọc 29,556 bình chọn MPExoL
Đọc truyện [Truyện Tranh] Thuần tình nha đầu hỏa lạt lạt On-Going
1,838,985 lượt đọc 47,456 bình chọn MPExoL
Đọc truyện [Truyện tranh] Thiên Kim Đường Môn On-Going
29,241 lượt đọc 638 bình chọn MPExoL
Đọc truyện Gửi cậu, bạn của tôi On-Going
186 lượt đọc 27 bình chọn MPExoL
Đọc truyện Diệp Mẫn Chi! Anh Yêu Em! On-Going
428 lượt đọc 11 bình chọn KimTrangNiel
Đọc truyện  Fangirl's little file On-Going
57 lượt đọc 25 bình chọn KagaxKaga
Đọc truyện [K-pop] Ảnh chế k-pop On-Going
9,706 lượt đọc 736 bình chọn puizii
Đọc truyện AllHope [Hobi thụ thụ cutie] Full
277 lượt đọc 44 bình chọn junghoseok2811
Đọc truyện [HunHan] [H+] [SM] Love Hun Like Han Do Full
12,699 lượt đọc 479 bình chọn Tain_Tain
Đọc truyện Ảnh vui EXO On-Going
3,554 lượt đọc 458 bình chọn tranaeriexol
Đọc truyện [KaiHun] Ông chủ, Tôi muốn!!! (chuyển ver) Full
3,825 lượt đọc 93 bình chọn KiuAnhExol
Đọc truyện Chỉ có thể là yêu ! Full
268 lượt đọc 1 bình chọn tuanhh_exol
Đọc truyện [SPEXIAL] Đoản On-Going
746 lượt đọc 36 bình chọn Clio_chen